Voor de OpenPoortenDag 2012 in Buggenum heb ik de gang, keuken en kamer van de boerderij bij de steenfabriek tot leven gewekt met de installatie "een vrouw bezoeken".

Het domein van de vrouw, de moeder, een schuil- en rustplaats voor een buiten-wereld waar mensen worden beheerst door gebeurtenissen waar ze zelf geen vat op hebben. Die moederplek waar het kind kan schuilen zicht- en voelbaar maken, zoals het hol van een wolf of het leger van een haas.
Vanaf het moment dat ik wist dat ik mee zou doen ben ik begonnen met nieuwe
werken, de beelden van stof die uiteindelijk "vrouwenhuid"  en "mantel der liefde" hebben opgeleverd. Spannend was dat. Ik heb ook
speciaal voor deze gelegenheid, het schilderij "aan tafel" gemaakt.
Ik heb de tafel gedekt met kinderportretten. En steeds gewerkt en gedacht
vanuit de moederfiguur.
Muziek van Björk en een gedicht van Neeltje Maria Min.